Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023m. sausio 19 d.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šių pirkimo taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti UAB ,,Stogų dangos iš Europos“ elektroninės parduotuvės  statybuvitrina.lt, pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas.
1.2. Šiose UAB ,, Stogų dangos iš Europos“ taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:
1.2.1. Pardavėjas – UAB ,, Stogų dangos iš Europos ”, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens kodas 303074845, PVM mokėtojo kodas LT100012009214, registruotos buveinės adresas Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, adresas korespondencijai Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius;
1.2.2. statybuvitrina.lt – elektroninė prekių parduotuvė, esanti adresu www.statybuvitrina.lt;
1.2.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt;
1.2.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į statybuvitrina.lt, informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis;
1.2.5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis;
1.2.6. Asmeninė pirkėjo aplinka – elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, registruoto Pirkėjo asmens duomenų ir atliktų užsakymų istorijos saugojimo bei užsakymų pateikimo vieta;
1.2.7. Prekės – elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos;
1.2.8. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo;
1.2.9. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, taisyklės.
1.3. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į statybuvitrina.lt, informacines skiltis.  Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.
1.4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties.
1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. 
1.6. Pirkėjas turi susipažinti ir su Pardavėjo paskelbta Privatumo politika. Dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar nesutikimo su tvarkymu Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

2. Prekių užsakymas, sutarties sudarymas
2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes statybuvitrina.lt, elektroninėje parduotuvėje sukūręs savo Asmeninę pirkėjo paskyrą elektroninėje parduotuvėje ir prisijungęs prie savo Asmeninės pirkėjo aplinkos. Pirkėjas taip pat gali apsipirkti kaip svečias, nekurdamas paskyros.

2.2. Elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis, nei yra pavaizduota statybuvitrina.lt.
2.3. Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.
2.4. Prekių užsakymą gali pateikti:
2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;
2.4.2. fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuoti asmenys);
2.4.3. juridiniai asmenys.
2.5. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad jis gali apsipirkti elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt.
2.6. Pirkėjas užpildo visus privalomus Prekės užsakymo pateikimo laukus ir atidžiai patikrina visą nurodytą informaciją, reikalingą Prekės užsakymo pateikimui.
2.7. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas išsirinkęs Prekę (ir/ar papildomą paslaugą) suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsnius, pasirenka Prekės užsakymo apmokėjimo būdą ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia nuorodą ,,Apmokėti“. Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą, išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu apie Prekės užsakymo gavimą.
2.8. Pirkėjo Prekės užsakymas reiškia, kad užsakymas pradedamas vykdyti ir tikrinama Prekės pristatymo galimybė. Patikrinus pristatymo galimybę ir paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas elektroninį laišką apie užsakymo patvirtinimą ir Prekės išsiuntimą Pirkėjo nurodytu adresu ar atsiėmimą nurodytame sandėlyje (priklausomai nuo to, kuris sandėlis prekių atkrovimui buvo pasirinktas).
2.9. Visi Pirkėjo užsakymai yra saugomi Pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje.
2.10. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis, po Užsakymo įvykdymo, 1-30 kalendorinių dienų bėgyje. PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių atsiėmimo ar Prekių perdavimo kurjeriui dienos data.
2.11. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo (dėl Prekės likučio trūkumo, Prekės tiekėjo atsisakymo pateikti Prekę arba dėl galimos Prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt), Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per  14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę.

3. Apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekės kaina elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, nurodoma eurais prie Prekės aprašymo. Prekių kainos nurodomos su PVM dydžiu, galiojančiu Prekės užsakymo momentu. Prekės kaina neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo kainos ir sąlygos nurodomos statybuvitrina.lt, skiltyje ,,Pristatymas“.
3.2. Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Tokiu atveju Pardavėjas, prieš patvirtindamas Prekės užsakymą, raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
3.3. Užsakymą Pirkėjas gali apmokėti vienu iš Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo siūlomų atsiskaitymo už Prekes būdų.
3.4. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina užsakymo įvykdymo galimumą  ir pradeda jo vykdymą bei, po to kai:
3.4.1. Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekę;
3.4.2. Pardavėjas gauna patvirtinimą dėl finansavimo suteikimo.
3.7. Detalesnė informacija apie apmokėjimo būdus ir mokesčius pateikiama statybuvitrina.lt, skiltyje ,,Apmokėjimas“.

4. Atvirkštinio PVM taikymas
4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms Prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos.

5. Prekių pristatymas bei atsiėmimas
5.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu:

5.1.1. prekes pristato transporto įmonė;
5.1.2. pristatymas per kurjerių tarnybą;
5.1.3. pristatymas į Venipak  paštomatus;
5.1.4. nemokamas atsiėmimas Pardavėjo arba Pardavėjo tiekėjų sandėlyje (priklausomai nuo to, kuris sandėlis prekių atkrovimui buvo pasirinktas).
5.2. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
5.3. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio, dydžio ir kainos. Tam tikrų prekių pristatymo suma yra apskaičiuojama tik gavus kliento užsakymą. Prieš patvirtinant užsakymą ši paslaugos kaina yra suderinama su Pirkėju.
5.4. Prekių iškrovimo paslaugos užsakomos atskirai. Prekės iškrovimo paslaugas apmoka Pirkėjas. 
5.5. Prekių pristatymo terminai yra nurodomi Prekės užsakymo lange, skiltyje ,,Pristatymas“. Įprastai prekės pristatomos statybuvitrina.lt, skiltyje ,,Pristatymas“ nurodytais terminais. Išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai ( kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 13 dalyje). 
5.6. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu ir/arba telefonu ir/arba sms žinute.
5.7. Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.
5.8. Prekių atsitiktinio sugedimo ir žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.
5.9. Jei Prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui arba Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes iš anksto, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kitų pristatymo sąlygų. Jei su Pirkėju nepavyksta susitarti dėl kitų pristatymo sąlygų (ar Pirkėjas vis tiek neatsiima ar nepriima Prekių), Prekės užsakymas gali būti anuliuotas, o Pirkėjui grąžinti už Prekę sumokėti pinigai, išskyrus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl prekės pristatymo, pinigų grąžinimo ir kitų patirtų užsakymo anuliavimo išlaidų.
5.10. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu (kurjerio, transporto įmonės atstovu), turi patikrinti siuntos pakuotės ir Prekės būklę bei pasirašyti Prekės priėmimo – perdavimo aktą ar kitą Prekės perdavimo dokumentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, kuris akivaizdžiai gali turėti įtakos prekės tarnavimo funkcijos ar estetinio vaizdo sugadinimui, arba prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. 
5.11. Vėliausiai pretenziją apie netinkamą Prekės komplektaciją, pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikiama per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių gavimo dienos (siuntos gavimas patvirtinamas parašu kurjeriui). Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimo ir laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo – perdavimo aktą ar kitą siuntos perdavimo dokumentą, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamos būklės, pakuotė nėra pažeista, nėra Prekės komplektacijos neatitikimų.
5.12. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
5.13. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą. Prekes priima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Prekės užsakymas yra suformuojamas Pirkėjo vardu, bet pirkėjas neturi galimybės priimti prekę, Prekės užsakyme turi būti nurodytas asmuo, kurį Pirkėjas įgalioja priimti Prekę. Jei Prekė yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau Pirkėjas neturi galimybės pats priimti Prekės, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo neįgaliotam asmeniui.
5.14. Prekės pristatomos iki daugiabučio namo laiptinės ar individualaus namo durų. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos neįeina į Prekės pristatymo kainą ir užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes.
5.15. Pasirinkus siuntos pristatymą į Venipak paštomatus:
5.15.1. maksimalus Venipak paštomatais siunčiamos siuntos svoris iki 30 kg, maksimalūs matmenys – 61 x 39.5 x 41 cm;
5.15.2. užnešimo paslauga nėra teikiama;
5.15.3. siuntos Venipak paštomatuose turi būti atsiimtos per 5 darbo dienas po Pardavėjo informavimo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekė paruošta atsiėmimui;
5.16. Pasirinkus nemokamą atsiėmimą Pardavėjo arba Pardavėjo tiekėjų sandėlyje:
5.16.1. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba telefonu, ir/arba trumpąja SMS žinute apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.
5.17. Įprastai Prekių paruošimo atsiėmimui terminai pateikiami skiltyje ,,Pristatymas“ nurodytais terminais.
5.18. Prekes būtina atsiimti per 7 darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu, arba SMS žinute apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas gali būti atšauktas.
5.19. Prekę atsiima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, ar Prekės užsakymą pateikusio asmens nurodytas (įgaliotas) asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.
5.20. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas arba Pirkėjo įgaliotas atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:
5.20.1. nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas arba Pirkėjo įgaliotas atstovas turi teisę Prekių nepriimti;
5.20.2. Pirkėjui arba Pirkėjo įgaliotam atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

6. Prekių kokybė ir garantija
6.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių individualios techninės savybės, tinkamumo naudoti bei kokybės garantijos sąlygos nurodomos Prekės gamintojo puslapyje esančiuose aprašymuose arba prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme atskirai bei Pardavėjo Pirkėjui, siunčiamame Užsakymo patvirtinime ir/ar atitinkamame Prekės garantiniame talone (lape).

6.2. Tais atvejais, kai teisės aktais Prekėms nustato tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, susijusių su nekokybiškomis prekėmis.
6.4. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai bei įpakavimas yra tik iliustracinio pobūdžio ir rinkdamasis Prekes Pirkėjas gali vadovautis tik Taisyklių 6.1. punkte nurodyta tvarka pateikiama Prekių savybes charakterizuojančia informacija.
6.5. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, skundą privalo pateikti Pardavėjui el. paštu info@statybuvitrina.lt, pranešime privalomai nurodydamas:
- Prekės užsakymo numerį;
- Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
- kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita reikšmingą informaciją.
6.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.
6.7. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.
6.8. Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:
6.8.1. pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
6.8.2. kad būtų atitinkamai sumažinta Prekės pirkimo kaina;
6.8.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
6.8.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, jei Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali pasinaudoti 6.8.1; 6.8.2 ir 6.8.3 punktuose nurodytomis teisių gynimo priemonėmis, nes Prekės pažeidimas yra esminis.
6.9. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
6.10. Pinigai už netinkamos kokybės Prekę, Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui. Jei Prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
6.11. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
6.12. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas gali skambinti kontaktiniais telefonais arba rašyti el. pašto adresais nurodytais skyriuje „Kontaktai“. 
6.13. Pretenzijos dėl netinkamos Prekių kokybės yra netenkinamos, jei Prekės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
6.14. Konkrečių Prekių netinkamos kokybės Prekių gražinimo sąlygos gali būti nurodytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose.
6.15. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@statybuvitrina.lt. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita paimti prekes ir pakeisti Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas nebeturi užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. 

7. Sutarties atsisakymas ir prekių gražinimo tvarka 
7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti gautos(atsiimtos) Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. 
7.2. Galimas tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 (keturiolika)  dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:
7.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 (keturiolika)  kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos;
7.2.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jei Pirkėjas buvo sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
7.3. Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@statybuvitrina.lt. Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo/atsiėmimo data. 
7.4. Prekės gražinamos į tą patį sandėlį iš kurio buvo pristatytos Pirkėjui, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesuderina kitos vietos prekių grąžinimui. 
7.5. Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
7.5.1. grąžinama Prekė yra standartinė ir nuolat sandėliuojama Pardavėjo ar Pardavėjo tiekėjų sandėliuose Lietuvoje (prekės neturinčios žymėjimo „užsakoma prekė“). Grąžinama Prekė nebuvo užsakyta iš gamyklos ir pristatyta klientui pagal kliento konkretų užsakymą. Grąžinama Prekė nebuvo individualiai pritaikyta (tonuojama, pjaustoma, maišoma ar pan.) pagal kliento pageidavimą. Grąžinama Prekė nebuvo užsakyta ar pagaminta pagal spec. kliento nurodymą ar pasirinkimą (LR civilinis kodeksas. Šešta knyga. Prievolių teisė 6.22810 straipsnis).
7.5.2. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
7.5.3. Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;
7.5.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
7.5.5. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
7.5.6. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
7.5.7. kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.
7.6. Taisyklių numatytais atvejais grąžinti Prekes, Pirkėjas gali pristatydamas jas pats į sandėlį, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@statybuvitrina.lt. Prekės grąžinimo transportavimo kaštus kompensuoja Pirkėjas.
7.7. Taisyklių numatytais atvejais grąžindamas prekes Pardavėjui Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neturi pareigos grąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu.
7.8. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo, Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui vadovaujantis 7.5 punkte nurodytomis taisyklėmis.
7.9. Jeigu Pirkėjas nusprendžia atšaukti užsakymą prekių, kurios buvo pradėtos gaminti arba buvo rezervuotos pagal pirkėjo individualius poreikius (prekės atitinkančios 7.5.1 punktą), pardavėjas pasilieka teisę klientui negrąžinti dalies sumokėtų pinigų.

8. Pinigų grąžinimo tvarka
8.1. Pirkėjui atsisakius Sutarties, pinigai už prekes grąžinami ne vėliau nei per 14 (keturiolika)  dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos.

8.2. Pardavėjas turi teisę iš gražinamos Pirkėjui sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei Pirkėjas pasinaudoja papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė užsakymą (grąžino) bent vieną kokybišką Prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida. 
8.3. Grąžindamas Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu dėl to Pirkėjas nepatiria jokių kitų išlaidų. Tais atvejais kai Pirkėjas už Prekes apmokėjo grynais pinigais, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, Pirkėjas tuo pačiu sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą  trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

9. Tinkamos kokybės prekių keitimas
9.1. Pirkėjas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės priėmimo dienos, gali pakeisti įsigytą Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jei dėl Prekių keitimo atsiranda kainų skirtumas, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti kainos skirtumą. Pageidavimą pakeisti Prekę, Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@statybuvitrina.lt.

9.2. Pirkėjas savo teise pakeisti Prekes gali pasinaudoti jeigu Prekės nepažeidžia 7.5. punkte numatytų sąlygų ir yra tinkamos kokybės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis ,,Mažmeninės prekybos taisyklėmis” (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės). 

10. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos
10.1. Pirkėjas:

10.1.1. turi teisę apsipirkti statybuvitrina.lt, šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.1.2. turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti, pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.1.3. turi teisę į pažeistų teisių gynimą įsigijęs nekokybišką Prekę;
10.1.4. įsipareigoja Asmeninėje pirkėjo aplinkoje ir (ar) pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;
10.1.5. įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis statybuvitrina.lt, teikiamomis paslaugomis bei tvarkyti savo Asmeninę pirkėjo aplinką. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo teisę naudotis Asmenine pirkėjo aplinka, jei nustato nesąžiningus ar neteisėtus Pirkėjo veiksmus ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
10.1.6. privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
10.1.7. privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
10.2. Pardavėjas:
10.2.1. turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį. Pirkėjui nesutikus su Pardavėjo pakeitimais, Pardavėjas turi teisė anuliuoti užsakymą;
10.2.2. turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą per elektroninę bankininkystę ar banko pavedimu neapmoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas;
10.2.3. turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
10.2.4. įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
10.2.5. įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;
10.2.6. įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.2.7. įsipareigoja iš anksto informavęs Pirkėją  pasiūlyti  Pirkėjui kitą Prekę, jei neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės. Pirkėjui atsisakius priimti kitą Prekę, kuri savybėmis yra kiek įmanoma panašesnė į užsakytąją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir atšaukti užsakymą. 

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve statybuvitrina.lt, įskaitant atsako už savo asmens ir prisijungimo prie Asmeninės pirkėjo aplinkos duomenis, jų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas nedelsiant apie tai privalo pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Jei tretieji asmenys prisijungia prie Pirkėjo Asmeninės pirkėjo aplinkos, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.

11.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.
11.3. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje statybuvitrina.lt, šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.4. Pardavėjas tiekdamas Prekes nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
11.5. Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklapiuose, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Informavimas
12.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje nurodytu arba užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba sms žinute nurodytu telefono numeriu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus pateikia Pardavėjo kontaktais (tel.: +370 601 07 667, el.paštas: info@statybuvitrina.lt) arba su juo susisiekusio konkretaus Pardavėjo darbuotojo kontaktais.

13. Nenugalima jėga
13.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).

13.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).
13.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
13.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;
13.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei.

14. Kitos nuostatos
14.1. Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Taisyklių versija skelbiamas mūsų interneto svetainėje. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve statybuvitrina.lt, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

14.2. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
14.3. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14.4. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.
14.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
14.6. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto teismuose.
14.7. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.