Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023m. sausio 19 d.

Šioje Privatumo politikoje Jums, elektroninės parduotuvės www.statybuvitrina.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Stogų dangos iš Europos“ (įmonės kodas: 303074845, adresas: Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, Lietuva) (toliau – Įmonė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Įmonės parduotuvėje, Elektroninėje parduotuvėje, socialinės žiniasklaidos paskyroje „Facebook“, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu.

 

1. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, tvarkymas

1.1 Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.2 Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita sutartyse bei interneto svetainės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

- apdoroti prekių užsakymus;

- spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

- vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

- rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu;

- siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą, kad ji pirkėjams būtų kuo patogesnė naudotis.

1.3 Pirkėjo nurodyti asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Pirkėjo bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.

1.4 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įmonė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

2. Tiesioginė rinkodara

Perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, užsisakant naujienlaiškį, siunčiant užklausas, registruojantis akcijoje, žaidime ar pan. Pirkėjo sutikimo pagrindu, nurodytu elektroniniu paštu ar telefono numeriu kartais galime atsiųsti: pasiūlymus, el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius. Pagal Pirkėjo poreikius galime pritaikyti turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Pirkėjui aktualią informaciją.

Atsisakyti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamos informacijos galite bet kada:

- elektroniniu paštu info@statybuvitrina.lt

- siunčiant paštu adresu Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, Lietuva.

- atvykus į UAB „Stogų dangos iš Europos“ adresu Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, Lietuva.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Įmonė gali pateikti Pirkėjo asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

3.2 Pirkėjo asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

 

4. Socialinės žiniasklaidos priemonės

4.1 Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu turime šias paskyras:

- tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

- tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://about.instagram.com/safety.

4.2 Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

5. Slapukai

5.1 Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Slapukai skirstomi:

- ilgalaikiai: galioja ir nėra ištrinami baigus lankytis mūsų elektroninėje parduotuvėje;

- trumpalaikiai: išsitrina automatiškai uždarius mūsų elektroninę parduotuvę;

- būtinieji: be jų elektroninė parduotuvė veiks nekokybiškai, pvz. vartotojo naudojama naršyklė gali neatkurti mūsų elektroninės parduotuvės turinio;

- pasirenkamieji: šie slapukai yra įrašomi tik gavus lankytojo sutikimą, t.y. paspaudus mygtuką „Sutinku“ iššokančioje slapukų pasirinkimo juostoje.

Naudojami slapukai:

- funkciniai: atsimena pirkėjų pasirinktus nustatymus (kalba, valiuta, laiko zona ir t.t.);

- registracijos: atpažįsta, ar elektroninėje parduotuvėje lankosi naujas lankytojas, ar tas, kuris jau lankėsi anksčiau (registracijos palengvinimui, peržiūrėtų prekių pateikimui ir t.t.);

- statistiniai: fiksuoja elektroninės parduotuvės lankomumą ir renka kitus statistinius duomenis;

- reklaminiai: pateikia reklamą, atsižvelgiant į ankstesnių apsilankymų duomenis;

- trečiųjų asmenų: mūsų partnerių naudojami slapukai elektroninės parduotuvės lankytojams analizuoti ir vertinti (pvz. Google Analytics, socialinių tinklų).

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį elektroninės parduotuvės funkcionalumą (pvz. pirkinių krepšelio veikimą), o kai slapukai naudojami lankytojo parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – lankytojo sutikimas.

5.2 Pirkėjo teisė atsisakyti slapukų - Pirkėjas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Visgi, jei yra atsisakoma ar užblokuojami slapukai ir kitos panašios technologijos, kai kurios elektroninės parduotuvės funkcijos lankytojui gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip efektyviai. Pirkėjas supranta, jog elektroninėje parduotuvėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad elektroninės parduotuvės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

 

6. Kaip galima susipažinti su savo duomenimis? Kokias teises turite?

6.1 Norint sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galima kreiptis į mūsų Įmonę.

Galima prašyti:

- duomenis ištaisyti ar ištrinti;

- apriboti duomenų tvarkymą;

- atšaukti duotus sutikimus;

- nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu;

- nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

- jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkėlimą.

6.2 Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

- elektroniniu paštu info@statybuvitrina.lt

- siunčiant paštu adresu Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, Lietuva.

- atvykus į UAB „Stogų dangos iš Europos“ adresu Verkių g. 35, LT-09109 Vilnius, Lietuva.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento. Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

 

7. Privatumo politikos pakeitimai

Įmonė pasilieka teisę keisti Privatumo politikos nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia jos versija skelbiama mūsų interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų interneto svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@statybuvitrina.lt